ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
dot
dot
Amount : 0 Items
Price : 0.00THB
bullet View cart
bullet Checkout
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การจัดส่ง

ช่องทางการส่งสินค้า มีดังนี้

 

1. พนักงานส่งของ(แมสเซ็นเจอร์)  

     เฉพาะเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยรถจักยานยนต์และรถยนต์

2. บริษัทขนส่งเอกชน  

     สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด ทุกภาคของประเทศไทย

     ส่วนมากจะเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ หรือ ลูกค้าเคยใช้บริการอยู่ประจำ

3. ไปรษณีย์ไทย

    ส่งแบบ EMS, พัสดุธรรมดา หรือ พัสดุลงทะเบียน


ค่าส่งพัสดุ EMS

ค่าส่งพัสดุธรรมดา

ค่าส่งพัสดุลงทะเบียน
น้ำหนัก(กรัม)

ค่าส่ง

น้ำหนัก(กิโลกรัม)

ค่าส่ง

น้ำหนัก(กรัม)

ค่าส่ง

< 100 g 57 < 1.0 kg 45 < 100 43

100-250 g

62

1.0 - 1.9 kg

60

100-249

50

250-499 g 75 2.0 - 2.9 kg 75 250-499 60
0.5 - 0.99 kg 95 3.0 - 3.9 kg 95 500-999 80
1.0 - 1.49 kg 115 4.0 - 4.9 kg 115 1000-2000 100
1.5 - 1.9 kg 130 5.0 - 5.9 kg 130

น้ำหนักเกิน 2000 กรัม
ไม่สามารถส่งลงทะเบียนได้

2.0 - 2.9 kg 170 6.0 - 6.9 kg 145
3.0 - 3.9 kg 210 7.0 - 7.9 kg 165    
4.0 - 4.9 kg 250 8.0 - 8.9 kg 195    
5.0 - 5.9 kg

300

9.0 - 10.0 kg 220    
6.0 - 6.9 kg 350        
7.0 - 7.9 kg 400        
8.0 - 8.9 kg

460

       
9.0 - 10.0 kg 530